Praktijk voor verliesbegeleiding

Nelly Troost

Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak.
Zonder beide kan de mensheid niet overleven.
Dalai Lama

Workshops:

Verlies en mantelzorger

Workshop: Verlies en Veerkracht (1,5 uur)
Doelgroep: Mantelzorgers
Doel: inzicht krijgen in diffuus verlies als mantelzorger, symptomen van rouw en het versterken van de veerkracht.

Workshop Verlies en mantelzorg (3 uur)
Doelgroep: Professionals die werken met mantelzorgers
Doel: inzicht krijgen in diffuus verlies van mantelzorgers, visie op rouwen, herkennen van overlevingsstrategieën, inzicht in de communicatie als professional

Tweedaagse training Verlies en mantelzorg
Doelgroep: (hbo)Professionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden, ouderenadviseurs
Doel: inzicht krijgen in diffuus verlies van mantelzorgers, visie op rouwen, herkennen van overlevingsstrategieën, inzicht krijgen op de persoonlijke ervaringen met rouw en overlevingsstrategieën en welke invloed dit heeft op je benadering van cliënten, communicatie als professional, gespreksvaardigheden oefenen in het kader van verlies.

Omgaan met verlies

Workshop omgaan met verlies (1,5 uur)
Doelgroep: Mensen die een verlies meegemaakt hebben of die weten dat ze iemand gaan verliezen door bijvoorbeeld een ziekte
Doel:  inzicht geven op hoe rouw kan verlopen, symptomen bespreken van rouw, het nut van overlevingsstrategieën.

Workshop Omgaan met verlies (3 uur)
Doelgroep: Professionals die werken met mensen die een verlies hebben geleden of die bijvoorbeeld in de terminale/palliatieve fase zitten
Doel: inzicht krijgen in diffuus verlies van mantelzorgers, visie op rouwen, herkennen van overlevingsstrategieën, inzicht in de communicatie als professional

Tweedaagse training Omgaan met verlies
Doelgroep: (hbo)Professionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden
Doel: inzicht krijgen in de verschillende vormen van verlies, visie op rouwen, herkennen van overlevingsstrategieën, inzicht krijgen op de persoonlijke ervaringen met rouw en overlevingsstrategieën en welke invloed dit heeft op je benadering van cliënten, communicatie als professional, gespreksvaardigheden oefenen in het kader van verlies.

Workshops en trainingen kunnen worden afgestemd op uw doelgroep.
Neem contact op voor overleg over de inhoud en de kosten.

Delen